#242


Head : Catwa : Lona 

Body : Maitreya : Lara 

Hairs : Truth Hairs : Pollila 

Dress : *Stelloane : xXxmas dress White
♥ thanks ♥

Pose : *!R.O!* : Renew BENTO Pose w/ Mesh Bird (wear)
♥ thanks ♥


Commentaires