#634
Outfits : Spirit : Amela outfit @ The Arcade 
♥ thanks ♥

Leg Wraps : (*<*) 1313 : Gizelle Leg Wraps @ Black FAir
♥ thanks ♥

piercing : *PKC* : Leilani Bento Face Set @ Black Fair
♥ thanks ♥

Commentaires