#635
Lingerie : BouBouKi : Stefania @ Oxxxcuro Event 
♥ thanks ♥

Piercing : *PKC* : Leilani Bento Face Set @ Black Fair
♥ thanks ♥

Pose : Kokoro Pose : Nora @ Girl Power Event
♥ thanks ♥

Commentaires